MOG Variable Hud - MOG_VariableHud.js

シェア用テキスト:
▼MOG Variable Hud(Moghunter様作) - MOG_VariableHud.js
https://plugin.fungamemake.com/archives/19224
マップ画面で変数/アイテム数をHUD表示

ふりがな:ばりあぶるはど

機能概要: マップ画面で変数/アイテム数をHUD表示

利用規約(ライセンス):https://mogplugins.wordpress.com/terms-of-use/

作者:Moghunter

作者サイト:https://twitter.com/moghunter1

解説ページ:https://fungamemake.com/archives/2613

ダウンロードページ:https://mogplugins.wordpress.com/rpg-maker-mv/

ファイル名:MOG_VariableHud.js

プラグインのヘルプ:

/*:ja
 * @plugindesc (v1.6 *) マップ画面で変数/アイテム数をHUD表示します。
 * @author Moghunter
 *
 * @param -> MAIN <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Smart Fade
 * @desc HUDがキャラクターと重なった時、HUD透明度の設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @on キャラクター優先
 * @off HUD優先
 * @parent -> MAIN <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Auto Fade
 * @desc メッセージウィンドウ表示時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @on HUDを非表示
 * @off HUDを常に表示
 * @parent -> MAIN <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 1 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 100
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_1
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 200
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 5
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -7
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 10
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 1 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 1 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 2 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 31
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 300
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_2
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 347
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 5
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -7
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 10
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 2 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 2 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 3 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 32
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_3
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 490
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 5
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -7
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 10
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 3 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 3 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 4 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 33
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_4
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 730
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 230
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -50
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 20
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 4 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 63
 * @parent -> HUD 4 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 5 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 34
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_5
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 730
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 327
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -50
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 20
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 5 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 63
 * @parent -> HUD 5 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 6 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 35
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_6
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 730
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 424
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -50
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 20
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 6 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 63
 * @parent -> HUD 6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 7 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 36
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_7
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 7 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 7 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 8 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 37
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_8
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 50
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 50
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 8 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 9 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 38
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_9
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 100
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 100
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 9 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 10 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 39
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_10
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 150
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 150
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 10 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 10 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 11 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 40
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_11
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 200
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 200
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 11 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 11 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 12 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 41
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_12
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 250
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 250
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 12 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 12 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 13 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 42
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_13
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 300
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 300
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 13 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 14 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 13 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 43
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_14
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 350
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 350
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 14 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 14 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 15 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 44
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_15
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 400
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 400
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 15 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 15 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 16 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 45
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_16
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 450
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 450
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 16 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 16 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 17 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 46
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_17
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 500
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 500
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 17 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 17 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 18 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 47
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_18
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 550
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 550
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 18 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 19 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 48
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_19
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 600
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 550
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 19 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 19 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param
 *
 * @param -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 * @desc
 *
 * @param Hud 20 Enable
 * @desc HUDの有効設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Mode
 * @desc 変数/アイテムの表示設定
 * 0 - 変数 / 1 - アイテム
 * @default 0
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Variable ID
 * @desc 変数IDの設定
 * @default 49
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Maximum Value
 * @desc 変数の最大値の設定
 * *(アイテムには機能しません -> Mode 1)
 * @default 999999
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 File Name
 * @desc HUD画像ファイル名の設定
 * @default Hud_20
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Start Visible
 * @desc 開始時の表示設定
 * @default true
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Layout X
 * @desc 画像のX軸位置設定
 * @default 650
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Layout Y
 * @desc 画像のY軸位置設定
 * @default 550
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Number X
 * @desc 値のX軸位置設定
 * @default -10
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Number Y
 * @desc 値のY軸位置設定
 * @default 30
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Number Align
 * @desc 値の文字揃え設定
 * 0 - 左 / 1 - 中央 / 2 - 右
 * @default 1
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Font Size
 * @desc フォントサイズの設定
 * @default 18
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Show Max Value
 * @desc 最大値の表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Show Gauge
 * @desc メーターの表示設定
 * @default false
 * @type boolean
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Gauge X-Axis
 * @desc メーターのX軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @param Hud 20 Gauge Y-Axis
 * @desc メーターのY軸位置設定
 * @default 0
 * @parent -> HUD 20 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 *
 * @help
 * 翻訳:ムノクラ
 * https://munokura.tk/
 * https://twitter.com/munokura/
 *
 * ===========================================================================
 * +++ MOG - Variable HUD (v1.6) +++
 * By Moghunter
 * https://atelierrgss.wordpress.com/
 * ===========================================================================
 * マップ画面で変数/アイテム数をHUD表示します。
 *
 * ===========================================================================
 * - 必要ファイル
 * ===========================================================================
 * 画像を下記フォルダに保存してください。
 * /img/variablehud/
 *
 * メーター機能が有効になっている場合、メーター画像が必要になります。
 * この画像は下記のように名前を付ける必要があります。
 *
 * -> FILE_NAME + _GAUGE.png
 *
 *
 * -> HUD1_GAUGE.png
 *
 *
 * ===========================================================================
 * - プラグインコマンド
 * ===========================================================================
 * HUDを有効/無効にするには、下記のコマンドを使用します。
 *
 * show_variable_hud : HUD_ID
 * hide_variable_hud : HUD_ID
 *
 * 例
 *
 * show_variable_hud : 4
 * hide_variable_hud : 4
 *
 * ===========================================================================
 * 変数の最大値を設定するには、下記のコマンドを使用します。
 *
 * set_variable_max : VARIAVEL_ID : MAX_VALUE
 *
 * 例
 *
 * set_variable_max : 30 : 999
 *
 *
 * ============================================================================
 * - 更新履歴 (version 1.6)
 * ============================================================================
 *(BUG FIX) - プラグインパラメータ Show Max Value が機能しないのを修正
 *
 */

スポンサードリンク

スポンサードリンク

Copyright© #ツクプラ , 2023 All Rights Reserved.